HOME

Agenda

SPECTRUM OF REACTION
ARTificial intelligence (AI) ศาสตร์ • ศิลป์ • สร้าง • สรรค์
ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1

17 August 2023

17.30 - 18.30

ChatGPT ฉบับเข้าใจง่าย

Speaker

ดร. เอกพล ช่วงสุวนิช

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 August 2023

13.00 - 14.00

ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์เพื่อชีวิตประจำวัน

Speaker

ผศ.ดร. ทิตยา หวานวารี

อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17.00 - 18.00

Midjourney Art สร้างสรรค์แห่งโลกอนาคต

Speaker

คุณเมธากวี สีตะบุตร

Senior Designer, Prompt Engineer และ Experience-Tech Creator

19 August 2023

13.30 - 14.30

งานศิลปะดิจิทัล..Immersive และ Ai Art

Speaker

อาจารย์เกรียงไกร กงกะนันทน์

อาจารย์ คณะดิจิทัลมีเดีย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

20 August 2023

13.00 - 14.00

การประยุกต์ใช้ Ai ทางด้านการแพทย์

Speaker

ดร. ฐิติพัทธ อัชชะกุลวิสุทธิ์

อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

14.30 - 15.30

ฮีลใจยังไงดี สมัยนี้ยิ่งอยู่ยาก

Speaker

คุณกีรติ ปัทมเรขา และ คุณอธิพัฒน์ มูลเชื้อ

นักวิจัยด้านสุขภาพจิตและเทคโนโลยี
ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพจิตประเทศไทย
(โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

Agenda

SCIENCE TALK ON STAGE
Auditorium ชั้น 5

19 August 2023

13.00-15.00

The Power of Photography to Sustainably Save the World

Speaker

ลงทะเบียนได้ถึง 15 สิงหาคม 2023

16.00 - 17.00

วิทยาศาสตร์ กับการพัฒนาเกม

Speaker

คุณพชร ธารากิจ

Game Designer
บริษัท Yggdrazil Group

          Game สิ่งที่ทุกๆ คนชื่นชอบ ศาสตร์แห่งการหลอมรวมศิลปะและกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกัน อาชีพที่เปรียบเสมือนผู้กำกับภาพยนตร์ ซึ่งสำหรับ Game Designer นั้น ถือได้ว่าเป็นคนต้นคิดรูปแบบเกมทั้งหมดว่าเกมที่ต้องการพัฒนาขึ้นมา มีวิธีการเล่น กฎกติกา ความยากง่าย ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นเป็นอย่างไร รวมถึงลักษณะหน้าตาของเกม และตลอดการทำงานจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลภาพรวมของเกมตั้งแต่การออกแบบภาพร่างในขั้นต้น การทำให้เกมมีการเคลื่อนไหวไปจนถึงการเขียนโปรแกรมว่าการพัฒนาเกมออกมาหนึ่งเกมนั้น มีภาพรวมตรงตามที่ต้องการหรือไม่ อาจกล่าวได้ว่าเบื้องหลังความสนุกสนานของเกมแต่ละเกมขึ้นอยู่กับ Game Designer นั่นเอง

17.30 - 18.30

ติวเตอร์ฟิสิกส์ถ่ายภาพอย่างไร

Speaker

คุณตีตี้ ศิรวิทย์ คุววัฒนานนท์

Game Designer
บริษัท Yggdrazil Group

        ด้วยความความหลงใหลในวิทยาศาสตร์บวกกับความรอบรู้จากการเป็นติวเตอร์สอนฟิสิกส์ ตีตี้ใช้งานอดิเรก (ถ่ายรูป) ของเขาบันทึกปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะนำภาพเหล่านั้นมาใช้เป็นตัวอย่างในการสอนหนังสือ (เช่น เรื่องปรากฏการณ์ทางแสง) … เขายังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในรายการ Young Street Photography Contest 2017 และได้เข้ารอบ finalists ในเวทีระดับโลกอย่างรายการ Miami Street Photography 2017

19.00 - 20.00

ART สร้างได้

Speaker

คุณอะตอม ปกรณ์ แก้วดี

Artist Youtuber
ผู้สร้างความต่างบนโลกศิลปะ

      พูดคุยกับ คุณอะตอม ปกรณ์ แก้วดี Artist Youtuber ผู้สร้างความต่างบนโลกศิลปะ แนวคิดที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไปสู่เส้นทางความสำเร็จในสาย Artist Youtuber

20 August 2023

10.00 - 11.00

Aerospace Engineer

Speaker

คุณวสันชัย วงศ์สันติวนิช

        ทำความรู้จักกับ อาชีพ วิศวกรระบบดาวเทียม และเรียนรู้การทำงานของดาวเทียม จากวิศวกรดาวเทียมระดับหัวกะทิของประเทศไทย

11.00 - 12.00

ศิลปะกับ VR

Speaker

คุณทศพล ศิริวิวัฒน์

TOS Tilt Brush

          นำเสนอและสาธิตเทคโนโลยี Immersive Arts การสร้างงานศิลปะบนโลกVR ซึ่งจะทำให้เราวาดภาพ หรือวัตถุ พร้อมสภาพแวดล้อม ผ่านแว่น VR เหมือนเข้าไปวาดรูปในโลก Metaverse

13.00 - 15.00

IDOL2023 FACE OFF

Speaker

IDOL2023 FACE OFF

โดย Young Thai Science Ambassadors Club ชมรมทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย

16.00 - 17.00

Great Artist / High Value : NFT กับการบาลานซ์ระหว่างการสร้างสรรค์
และการสร้างมูลค่า

Speaker

คุณเกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์

ศิลปินผู้คร่ำหวอดในแวดวง NFT Art

           เกียรติอนันต์ เอี่ยมจันทร์ ศิลปินหนุ่มจากลพบุรี สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและโท ภาควิชาวิจิตรศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานแสดงงานนิทรรศการอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศ ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

          ชมผลงานของศิลปินเกียรติอนันต์ และพูดคุยทำความรู้จัก NFT และแนวคิดพัฒนาต่อยอดจากความชอบ แรงบันดาลใจ ไปสู่ธุรกิจ หลักล้าน

17.30 - 18.30

ทำความรู้จักสายงานด้าน Cyber Security และ Digital forensics

Speaker

รศ.ดร.สุรทศ ไตรติลานันท์

Subscribe for the latest event updates

Scroll to Top